ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและประสานงานต่างประเทศโครงการการจำดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและประสานงานต่างประเทศโครงการการจำดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง