ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการเพื่อการระดมทุนผ่านสื่อสังคมโซเชียลมีเดียโดยผ่านศิลปินนักแสดง กลุ่มผู้มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการเพื่อการระดมทุนผ่านสื่อสังคมโซเชียลมีเดียโดยผ่านศิลปินนักแสดง กลุ่มผู้มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง