ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกราฟฟิคที่ย่อมาจากงานวิชาการหรือกราฟฟิคเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ วสศ.ไม่ต่ำกว่า10ชิ้นต่อเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกราฟฟิคที่ย่อมาจากงานวิชาการหรือกราฟฟิคเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ วสศ.ไม่ต่ำกว่า10ชิ้นต่อเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง