ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมา กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมา กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง