ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (30 ปี ปวงชนเพื่อการศึกษา) และทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (30 ปี ปวงชนเพื่อการศึกษา) และทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ) โดยวิธีคัดเลือก