ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารโครงการภายใต้ภาวะโควิด เช่น บทความ ข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารโครงการภายใต้ภาวะโควิด เช่น บทความ ข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง