ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือแรงงานยากจนด้อยโอกาสหรือเด็กโอกาสภายใต้สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือแรงงานยากจนด้อยโอกาสหรือเด็กโอกาสภายใต้สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง