ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแผนการสื่อสารโครงการเพื่อระดมทุน โดยเผยแพร่ผ่านสื่อเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแผนการสื่อสารโครงการเพื่อระดมทุน โดยเผยแพร่ผ่านสื่อเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง