ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การวางแผนรณรงค์การสื่อสารส่วนงานระดมทุน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การวางแผนรณรงค์การสื่อสารส่วนงานระดมทุน โดยวิธีคัดเลือก