ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก