ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดทำข้อมูล ประมวลผล และสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดทำข้อมูล ประมวลผล และสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง