ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์และการบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์และการบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง