ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำระบบงานด้านบัญชี การเงินและงบประมาณกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำระบบงานด้านบัญชี การเงินและงบประมาณกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง