ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานชุด Storytelling กลุ่มเป้าหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานชุด Storytelling กลุ่มเป้าหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง