ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ผู้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ผู้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง