ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง