ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทีมสนับสนุนและประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทีมคอลเซ็นเตอร์) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทีมสนับสนุนและประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทีมคอลเซ็นเตอร์) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง