ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนทุนเสมอภาคต่อสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนทุนเสมอภาคต่อสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง