ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง