ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดจ้างบริหารจัดการเวทีแถลงผลงานวิชาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ วสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดจ้างบริหารจัดการเวทีแถลงผลงานวิชาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ วสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง