ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียนการประชุม Creative and Critical Thinking (CCT) ของอาจารย์วิจารณ์ พานิช จำนวน 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียนการประชุม Creative and Critical Thinking (CCT) ของอาจารย์วิจารณ์ พานิช จำนวน 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง