ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย Application Line official account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย Application Line official account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง