ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิขอรับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิขอรับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง