ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง