ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนแบบเสนอชื่อผู้รับทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนแบบเสนอชื่อผู้รับทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง