ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (Education Disruption Conference, Hackathon, and Accelerator) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (Education Disruption Conference, Hackathon, and Accelerator) โดยวิธีคัดเลือก