ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและปริมาณงานดพื่อทบทวนอัตรากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและปริมาณงานดพื่อทบทวนอัตรากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง