ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข่าวสารออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกสศ.ระยะเวลา2เดือน(อย่างน้อย40ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข่าวสารออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกสศ.ระยะเวลา2เดือน(อย่างน้อย40ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง