2561_12_06_จ้างบริการระบบแสง สี เสียง งานเปิดตัว กสศ. เดินหน้าประเทศไทย