ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมสำนักงาน B1 ขนาดL เฟส5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง