ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมB1 ขนาดL เฟสที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง