ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Microsoft AX 2012 Team Member (เพื่อจัดทำใบขอซื้อขอจ้างในระบบ AX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Microsoft AX 2012 Team Member (เพื่อจัดทำใบขอซื้อขอจ้างในระบบ AX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง