ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบกราฟฟิตี้เพื่อให้สร้างความเข้าใจเด็กนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบกราฟฟิตี้เพื่อให้สร้างความเข้าใจเด็กนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง