ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)