ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) โดยวิธีคัดเลือก