ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลงานหลังการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร บี ชั้น 13 ตึก เอส พี แล้วเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลงานหลังการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร บี ชั้น 13 ตึก เอส พี แล้วเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง