ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบการสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบการสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง