ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดทำข้อมูลแก้ไขต้นฉบับ และพิมพ์สมุดบันทึก(Notebook) จำนวน 2,300เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง