ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง