ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างการบริหารจัดการการจัดประชุมฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างการบริหารจัดการการจัดประชุมฯ