ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างระดมความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างระดมความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง