ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อขยายระบบสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. เชื่อมโยงระบบรับบริจาคและค่าบริการ Server บริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อขยายระบบสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. เชื่อมโยงระบบรับบริจาคและค่าบริการ Server บริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง