ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิต Data Story ชิ้นที่ 1 ภายใต้โครงการ EEF in Numbers หัวข้อความยากจนข้ามรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิต Data Story ชิ้นที่ 1 ภายใต้โครงการ EEF in Numbers หัวข้อความยากจนข้ามรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง