ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการประชุมวิชาการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการประชุมวิชาการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือก