ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง