ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนา Line Official @savekidscovid19 ศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤติโควิด-19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนา Line Official @savekidscovid19 ศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤติโควิด-19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง