ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์ประกอบ Regional Conference on Equitable Education and Teachers: All for Education in Southeast Asia โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์ประกอบ Regional Conference on Equitable Education and Teachers: All for Education in Southeast Asia โดยวิธีเฉพาะเจาะจง