ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง