2561_11_12_จ้างบริการพื้นที่จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ปี