ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างการวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ วิธีการพัฒนาแบบทดสอบทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างการวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ วิธีการพัฒนาแบบทดสอบทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง